Om Soltoppen

BOSTEDET SOLTOPPEN

OM SOLTOPPEN

Målgruppen for Soltoppen er borgere med svære sindslidelser og komplekse problemstillinger. Herunder blandt andet skizofreni, OCD, ADHD, angst, spiseforstyrrelser, borderline og depression.

Man kan ikke bo på Soltoppen, hvis man har en dobbeltdiagnose, da vi har en afklaret målgruppeafgrænsning i forhold til borgere med et aktivt misbrug.


Faglig tilgang


Personalegruppen er tværfagligt sammensat, men alle har en relevant social- eller sundhedsfaglig uddannelse. Alle er interesserede i at vedligeholde og videreudvikle deres faglige redskaber og deltager derfor løbende i div. individuelle og fælles videreuddannelsesforløb.


Metode(r)


Personalet på Soltoppen arbejder ud fra kognitive principper og med en jeg-støttende terapeutisk tilgang i dagligdagen. Der tages store individuelle hensyn og den enkelte beboers behov, ønsker og mål er derfor omdrejningspunktet for personalets relationsarbejde.

Desuden tilbydes beboerne NADA (øreakupunktur), afspænding, idræt mm, alt sammen med henblik på at mindske angst- og stressniveauet for den enkelte.


Samarbejde


Soltoppen er ikke et behandlingssted, men vi samarbejder med forskellige behandlingstilbud ud fra den enkelte beboers situation; de fleste beboere er tilknyttet Botilbudsteamet hvor psykiater og sygeplejersker jævnligt kommer på besøg i huset. Desuden kan beboerne også være tilknyttet andre behandlingstilbud som fx DAT, Center for spiseforstyrrelser, FKRC o. lign. Alle sammen steder, vi gerne samarbejder med, men altid sammen med beboeren og aldrig ”bag om ryggen”, da vi jo arbejder hen imod at hver enkelt beboer, med tiden, kan tage vare på sit liv og flytte til mindre indgribende botilbud eller i egen bolig.

Bostedet Soltoppen,         Sdr. Fasanvej 42,         2000 Frederiksberg                                                      Tlf. nr.  38 21 50 87