Personale

BOSTEDET SOLTOPPEN

PERSONALE

Soltoppens socialpsykiatriske arbejde varetages af en tværfagligt sammensat personalegruppe. Gruppen består pt. af: sosu-ass., pædagoger, socialrådgiver, ergoterapeut samt en medarbejder med brugerbaggrund.


Derudover er der i dagtimerne ansat 1 aktivitetsmedarbejder, 1 kok, 1 rengøringsassistent og en kontormedarbejder, samt 9 vikarer som hovedsagligt bliver brugt i aften- og weekendtimerne. Yderligere er der en ansat i seniorjob.


Soltoppen fungerer som praktiksted for lønnede pædagog studerende, samt so-su assistent elever, og vi samarbejder med internationale studerende fra ERASMUS-udvekslingsophold.

Bostedet Soltoppen,         Sdr. Fasanvej 42,         2000 Frederiksberg                                                      Tlf. nr.  38 21 50 87