Soltoppens værdigrundlag

BOSTEDET SOLTOPPEN

SOLTOPPENS VÆRDIGRUNDLAG

•Soltoppens målsætning er at skabe et levende hus, med de trygge rammer og kontinuitet, der er nødvendig for at beboeren kan udvikle sig hen imod deres egne mål.

På Soltoppen arbejder vi bevidst med at fremme beboernes selvstændighed og deres evne til at mestre et hverdagsliv. Derfor tilstræber vi at beboerne er aktivt deltagende og medbestemmende i husets daglige gøremål.

 

•Soltoppens motto er: ”sundhed i balance”. Det betyder at vi arbejder bevidst med at skabe forståelse for vigtigheden af en sund levevis, og vores fokus ligger i høj grad på sund kost og motion. Derudover støtter vi den enkelte beboer til selv at definere det sunde liv.

På Soltoppen anerkender vi det hele menneske og arbejder med at fremme beboernes ressourcer og støtter op omkring den enkeltes ønsker og håb, om et bedre liv.

 

•Vi støtter og opfordrer den enkelte beboer til at skabe et netværk og anvende de tilbud af aktiviteter som tilbydes i det omkringliggende samfund

I samvær med beboerne udviser vi rummelighed, tillid og respekt. Målsætningen er, at vi har en respektfuld og tolerant omgangstone overfor hinanden.

Oktober 2008

Bostedet Soltoppen,         Sdr. Fasanvej 42,         2000 Frederiksberg                                                      Tlf. nr.  38 21 50 87