Mie A.

BOSTEDET SOLTOPPEN

STUDERENDE HAR ORDET

De studerendes personlige vurderinger af praktikopholdet.




Det har været en stor fornøjelse og glæde at have været elev på Soltoppen. Jeg synes at jeg er blevet taget godt imod og blevet introduceret til social psykiatrien og de forskellige diagnoser på Soltoppen, på en meget lærerig måde. Det betyder meget for mig at der er plads til alle i en personalegruppe og at man føler sig mødt, og accepteret af kollegaerne, hvilket jeg synes at Soltoppen er et glimrende eksempel på. Jeg føler at jeg har lært rigtig meget om arbejdet i psykiatrien og ikke mindst mig selv at kende. De forventninger jeg havde til Soltoppen i min forventningssamtale er blevet opfyldt på en meget tilfredsstillende måde. Jeg føler at man som elev på Soltoppen får lov at være på lige fod med det øvrige personale. Jeg har således været medkontaktperson for min egen beboer i samarbejde med 2 kollegaer hvor jeg virkelig er blevet inddraget i arbejdet og taget med på råd, hvilket er super fedt og lærerigt som elev.

Jeg har derudover nået mine mål ved bl.a. at have fået lov til: Dosere medicin, indgå i tværfagligt arbejde med Soltoppens samarbejdspartnere, lave handleplan, deltage i konference samt supervision, brugte støttende sygepleje, indgå i team, planlægge aktiviteter med diverse beboere, realitetsorientere. Vejlede om sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

Der er ingen tvivl i min verden at Soltoppen er et pragtfuldt sted, for elever at udfolde sig og lære Sosu ass. opgaver i psykiatrien. Der er omsorg for den enkelte, respekt og så har stedet en god form for humor. Jeg har haft en vejleder som har været rigtig god til at spørge ind til mig samt presse på for at få mig i den rigtige retning. Jeg har dog savnet, at man ikke har så mange fællesvagter med sin vejleder. Dette kunne være rart specielt i starten.  Jeg vil gerne takke alle på Soltoppen for at være imødekommende og åbne overfor nye ansigter. I bidrager alle hver og især på en hel unik måde, men fælles for jer alle er, at I har fagligheden i orden og er empatiske overfor hinanden og beboerne. Jeg vil specielt takke Synnøve og Flemming for et helt igennem fantastisk samarbejde. Keep up the good work.



Mie, social- og sundhedsassistentelev  2012


Bostedet Soltoppen,         Sdr. Fasanvej 42,         2000 Frederiksberg                                                      Tlf. nr.  38 21 50 87